gallery/facebook-icon

Dokumendid

Mustvee Vallavalitsuse korraldus 13.september 2018 nr 2-3/418

Lohusuu Kooli hoolekogu kinnitamine järgmises koosseisus:

Raldo Lorits – esimees, vilistlaste esindaja

Mirje Sild – aseesimees, lastevanemate esindaja

Einar Hinno – kooli pidaja esindaja

Küllike Pärn – kooli õpetajate esindaja

Viktoria Tereštšuk – lasteaia õpetajate esindaja

Diana Vesselova – lastevanemate esindaja

Maarja Lust – lasteaia lapsevanemate esindaja

Kaire Kivi – toetava organisatsiooni esindaja

Anna Vorobjova –lastevanemate esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid:

gallery/kutse-hoolekogu-koosolekule 12.04.2017.docx

gallery/lohusuu hoolekogu protokoll 16.03.2016.docx

gallery/doc1.docx

gallery/lohusuu kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1.docx

gallery/lohusuu kooli hoolekogu koosoleku prot nr 3 avalik.pdf

gallery/hoolekogu proto nr4 eksemplar koolile ja hoolekogule kodulehele (1).pdf

gallery/hp protokoll..docx

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

gallery/lohusuu kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord.doc

gallery/kokkuvote hoolekogu toost sel oppeaastal.docx

gallery/koolitoidu rahulolu+uuring.pdf